برابر اروپا خارجی کشورهای عربی اتحادیه اروپا

برابر: اروپا خارجی کشورهای عربی اتحادیه اروپا اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

باغ وحش ارم جهت تولید نسل کیجا (پلنگ ماده)، اقدام به وارد کردن یک پلنگ نر از نژاد ایرانی از لیسبون پرتغال کرده است.

تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ وحش ارم انتقال یافته شد/تصاویر

عبارات مهم : حیوان

باغ وحش ارم جهت تولید نسل کیجا (پلنگ ماده)، اقدام به وارد کردن یک پلنگ نر از نژاد ایرانی از لیسبون پرتغال کرده است.

به گزارش صداوسیما، شرکت حفاظت محیط زیست مجوز ورود این پلنگ را صادر کرد که بعد از بررسی های کارشناسی، وارد باغ وحش ارم شده است است.

این پلنگ نر 6 ساله است و نخستین بار است پلنگ ایرانی که به خارج از کشور انتقال داده شده است دوباره به کشور بازگردانده می شود.

تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

این حیوان (گاسپار) وارد باغ وحش ارم شد که تا چند روز در قرنطینه نگهداری می شود و بعد از آن به مکان بزرگتری در باغ وحش انتقال می بابد.

باغ وحش ارم جهت تولید نسل کیجا (پلنگ ماده)، اقدام به وارد کردن یک پلنگ نر از نژاد ایرانی از لیسبون پرتغال کرده است.

تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

باغ وحش ارم جهت تولید نسل کیجا (پلنگ ماده)، اقدام به وارد کردن یک پلنگ نر از نژاد ایرانی از لیسبون پرتغال کرده است.

تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

واژه های کلیدی: حیوان | انتقال | ایرانی | پرتغال | نگهداری | انتقال داده | اخبار گوناگون

تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

تصاویر ، پلنگ ایرانی که جهت تولید نسل از پرتغال به باغ‌وحش ارم انتقال یافته شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs